top of page

Austin

Austin raamatupidamine

 

Austin on 2009. aastal asutatud Eesti väike- ja keskmise suurusega ettevõtete raamatupidamisele spetsialiseerunud Eesti raamatupidamisbüroo. Omame põhjalikku kogemust nii raamatupidamise korraldamisel, finantsnõustamisel kui ka klientide esindamisel riiklike asutuste ja teiste koostööpartnerite ees. Meie missiooniks on pakkuda klientidele kvaliteetset raamatupidamisteenust, kus keskpuntiks on klient mitte erinevad riigiasutused. Meie visiooniks on olla juhtiv finantsteenuseid pakkuv konkurent Eesti raamatupidamisturul.

Meie ärifilosoofia põhialuseks on klientide rahulolu, professionaalsus ja püüd täiuslikkuse poole. Mitte ainult ei paku me kvaliteetset raamatupidamisteenust vaid aitame klientidel aru saada nende ettevõtetes tegelikult toimuvast, seletame lahti raamatupidamise põhitõed ja aruanded ning aitame otsustajatel ettevõttes võtta vastu õigeid otsuseid raamatupidamise ja ettevõtte seisukohast. Me orienteerume pikaajalisele koostööle oma klientidega ning rõhume edukusele pikemas perspektiivis. Meie arvates toob selline suhtumine klientidele lõppkokkuvõttes märkimisväärset kulude kokkuhoidu ja tulude suurenemist ning tagab meile püsiva asendi turul ja aitab ellu viia meie visiooni ja missiooni.

Meeskond​

Austini kollektiivis töötab täna (2022) viis erineva tausta ja kompetentsiga spetsialisti, kes tagavad parima kvaliteedi ja professionaalse töökorralduse ettevõtete finantstegevuse juhtimisel. Parima kvaliteedi ja klienditeeninduse tagamiseks on iga kliendiga alati seotud vähemalt kaks Austini spetsialisti.  

Astrid Roosileht

Pearaamatupidaja

Maarika Nurmsoo

Raamatupidamisassistent

Maris Metsis

Raamatupidaja

Kätlin Kingissepp

Raamatupidamisassistent

Kliendid

Täna pakume raamatupidamisteenust ja nõustame enam kui 60 Eesti ettevõtet (kogukäibega enam kui 45 miljonit eurot, sh vastutame igakuiselt enam 300 töötaja palgaarvestuse eest), mis on erineva tausta ja tegevusaladega. Klientide hulgas on nii kohalikke tootmisettevõtteid kui ka rahvusvahelistel turgudel tegutsevaid teenusepakkujaid. Sealhulgas on klientideks nii Eesti eraettevõtjaid kui ka väliskapitalile kuuluvaid firmasid. Pingutame selle nimel, et kliendisuhted oleksid pikaajalised ja efektiivsed – see on ka põhjuseks, miks meie parimad kliendid on meid juba aastaid usaldanud.

Kliendi andmete turvalisuse tagamiseks ja parema kvaliteedi huvides sõlmime iga kliendiga eraldi koostöölepingu. Austin OÜ on sõlminud raamatupidaja vastutuskindlustuse lepingu BTA Insurance Eesti kindlustusega.

bottom of page