top of page

Teenused

Raamatupidamine

 

Terviklik ja kvaliteetne raamatupidamisteenus. Dokumentide sisestamine raamatupidamistarkvarasse, dokumentide arhiveerimine, maksudeklaratsioonide esitamine, põhivara ja palgaarvestus, maksude optimeerimine ning nõustamine jms.

Detailse info meie pakutud teenuste kohta leiate lehelt hinnad.

 

 

Online Raamatupidamine

 

Seadistades oma Ettevõtte raamatupidamise meie tarkvaraga, saame pakkuda raamatupidamisteenust reaalajas.  

Online raamatupidamine on lihtne ja mugav lahendus eelkõige mobiilsust armastavale Ettevõtjale. Lisaks muudab online raamatupidamine äriprotsessid kiiremaks ja lihtsamaks.  

 

Finantsanalüüs

 

Saamaks parema ülevaate ettevõtte seisust ning tulemustest, koostame finantsanalüüse vastavalt ettevõtte eripärale.

Finantsanalüüsi eesmärgiks on näiteks ettevõtte kasumlikkuse ja efektiivsuse mõõtmine, likviidsuse hindamine vms. Finantsanalüüs aitab hinnata ettevõtte hetke olukorda ning selle alusel finantspositsiooni parandada.

 

Palga- ja personaliarvestus

 

Personali haldusteenuse sisseostmine säästab oluliselt Ettevõtte püsikulusid ja muudab Ettevõtte finantsosakonna töö lihtsamaks ja kiiremaks. 

Austini meeskond korraldab kõik Ettevõtte personali haldamiseks vajalikud tegevused, sh. palga- ja puhkusearvestuse, personali andmebaasi haldamise, vajadusel suhtlemine Haigekassa ja Maksuametiga jne. 

 

 

Juhtimisarvestus

Juhtimisarvestus tegeleb arvestusinfo ettevalmistamise ja tõlgendamisega juhtidele. Analüüside tulemusena saab ettevõtte juhtkond vastu võtta otsuseid kitsaskohtade parendamiseks ja tegevuste planeerimiseks.
 

Juhtimisarvestust rakendatakse näiteks omahinna kalkuleerimisel, laovarude optimeerimisel ja muudel tootmisprotsessidega seotud tegevustel.

 

Raamatupidamistarkvara

 

Austin Raamatupidamine kasutab oma teenuste osutamisel majandustarkvarasid EEVA ja Merit

Lisaks oleme vajadusel valmis töötama ka teiste finantstarkvaradega, nt Books/Hansaraama, Erply Books, SimplBooks jne, kui Ettevõtte juhtkonnal ei ole huvi uut tarkvara juurutada.

 

bottom of page