Hinna kujunemine

Klassikaline raamatupidamine

Kannete arv           Hind

Kuni 50                 100 €

51 - 100                135 €

101 - 150              165 €

151 - 200              195 €

201 - 250              230 €

251 - 300              265 €

301+                    kokkuleppel

 

Hinnas sisaldub:

 

 • Algdokumentide kontroll, nende süstematiseerimine ja kajastamine pearaamatus

 • Sularahaarvestus (kassa sisse- ja väljaminekuorderite koostamine, kassaraamat)

 • Pangatehingute kajastamine

 • Ostu ja müügiarvete sisestamine

 • Käibemaksuarvestus

 • Põhivara arvestus

 • Bilansi ja kasumiaruande koostamine ja esitamine juhtkonnale lepingus sätestatud tähtpäevaks

 • Vajadusel pearaamatu väljatrükk

 • Maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile (elektrooniliselt)

 • Igapäevane lihtsam maksunõustamine ja optimeerimine (detailne nõustamine ning analüüs eraldi kokkuleppel)

 

Lisad:

 

 • Palgaarvestus 6 EUR töötaja kohta

 • Statistika aruanne ja selle esitamine 13 EUR aruande kohta

 • Raamatupidamise sise-eeskirja koostamine 65 EUR

 • Arhiveerimine (arhiivkaust + teenus) 3,2 EUR - tk

 • Müügiarvete koostamine 0,4 – 3,2 EUR - tk olenevalt keerukusest

 • Pangaülekannete tegemine 0,4 EUR - tk

 • Majandusaasta aruande koostamine al. 90 EUR

 • Raamatupidaja tunnitasuline töö 35 EUR/h

 • Finantsanalüüs al. 65 EUR/h

 • Juhtimisarvestus al. 65 EUR/h

 

Hindadele lisandub käibemaks.

 

Teenuse summa arvestamisel lepitakse kokku igakuine tasumine ühtse summana. Juhul,  kui klient ei tea firma majandustehingute (kannete) arvu, siis esialgne teenuse hind  fikseeritakse peale esimese kuu pearaamatu koostamist. Esimese kuue kuu möödumisel  tehakse kokkuvõtted ja vajadusel korrigeeritakse teenustasu, mis fikseeritakse  kahepoolses pikemaajalises käsunduslepingus.

 

Vastavalt töö mahu, spetsiifika või elukalliduse koefitsiendi muutumisele peale 12 kuu möödumist korrigeeritakse pikaajalises lepingus fikseeritud teenustasu, teatades sellest kliendile ette vähemalt üks kuu.

 

Teenuse alustamisel lisandub esimesel kuul igakuisele teenustasule ka ühekordne teenuse alustamise tasu, mille hind sõltub töö mahust.