top of page

Raamatupidamine

 

Finantsarvestus on iga ettevõtte juhtimisprotsesside vundamendiks. Selle teostamine ja kvaliteetsete andmete loomine on keerukas protsess, mis eeldab haritud spetsialiste ja professionaalset lähenemist. Seetõttu on finantsarvestusega tegelevate spetsialistide palgatase reeglina igas majandusruumis keskmisest kõrgem. Samal ajal on iga areneva ettevõtte üheks põhiliseks eesmärgiks tegevuskulude hoidmine tasemel, mis tagaks ettevõttele jätkuvalt konkurentsieelise. Üheks laialt levinud viisiks kulusid kokku hoida, on ettevõtte protsesside outsource’imine. Mõiste outsourcing tähendab allhankena ettevõtte põhitegevusega otseselt seotud ja põhitegevust toetavate kaupade ning teenuste sisseostmist.

 

​Raamatupidamisteenuse sisseostmise peamised eelised:​

 

  1. Parem ajajuhtimine – delegeerides oma ülesanded teenuse osutajale, saavad töötajad keskenduda oma spetsiifilistele kohustustele ning saavutada seeläbi rohkem. Ettevõtte juhid ei pea enam tegelema kõrvaliste asjadega ning saavad keskenduda tähelepanu vajavatele probleemidele.

  2. Teenust osutava firma sooritusvõime on efektiivsem – raamatupidamisteenuseid osutav firma ei vaja hüvesid ega puhkust. Ei pea arvestama töötajate haigestumisega ning teenuse osutamisel ei teki auke. Töötajad on oma ala asjatundjad ning täiendkoolituste eest hoolitseb teenuse pakkuja.

  3. Kulude efektiivsus – keskmise bilansivõimelise raamatupidaja palgafond väikeettevõttes võib ulatuda mitme tuhande euroni kuus. Kasutades Austin OÜ teenuseid väldite kõrgeid palgatasusid ning vajalikke koolituskulusid, säästes seejuures kuni 80% ettevõtte kuludest.

 

Teenuse sisseost tagab olulise paindlikkuse ja efektiivsuse ettevõtte juhtimisel, kuna tasutakse ainult kasutatud teenuse eest.

 

Austin pakub raamatupidamisteenuseid kohalikele väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele. Me hoolitseme ettevõtte arvelduste, aruandluse ja muu vajaliku finantsinfo kasutamise eest. Austin ei ole oma tegevuses pelgalt raamatupidaja vaid koostöös ettevõtte juhtkonna ja omanikega aitab kaasa mõelda ja arendada iga oma kliendi tegevust luues seeläbi turvalise töökeskkonna ning andes oma panuse ettevõtte arengusse. 

bottom of page